SKS Elahuizen 070812

Download
SKUTSJESILEN: ELAHUIZEN: Fluessen, 07-08-2012, SKS skûtsjesilen, wedstrijd Elahuizen, De Sneker Pan, skûtsje Sneek, 4e dagwinst op rij, Wesley de Boer (bakboord zaardenman), Marc Jan Koopmans (grootschoot), Jan Visser (grootschoot), schipper Douwe Jzn. Visser, Marije Faber (adviseur), ©foto Martin de Jong
SKUTSJESILEN: ELAHUIZEN: Fluessen, 07-08-2012, SKS skûtsjesilen, wedstrijd Elahuizen, De Sneker Pan, skûtsje Sneek, 4e dagwinst op rij, Wesley de Boer (bakboord zaardenman), Marc Jan Koopmans (grootschoot), Jan Visser (grootschoot), schipper Douwe Jzn. Visser, Marije Faber (adviseur), ©foto Martin de Jong
Filename: FOT_7452 SKS Elahuizen 070812.JPG
Copyright